บริการใหม่ที่ให้ท่านสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ Online

 
 
สารพันปัญหา
ข้อ 1. ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุลผิด จะทำอย่างไร
  ตอบ ผู้ที่กรอกชื่อ-นามสกุลในใบสมัครผิดพลาด ให้ยื่นแบบคำร้อง พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ
    ที่โทรสารหมายเลข 0 2310 8870
    (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
ข้อ 2. ถาม หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะทำอย่างไร
  ตอบ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม ลงทะเบียน
 
     
     
     
 
มีปัญหาการใช้ระบบ ติดต่อ 02-3108000 ต่อ 2233  
© 2009 Computer Institute of Ramkhamheang University