ชำระค่ารักษาสถานภาพไม่อยู่ในช่วงเวลาของการทำรายการ
ระบบไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำรายการ